אלבום אורחים לחתונה אלבום כיסים בכריכת עץאלבום אורחים לחתונה אלבום כיסים בכריכת עץ

אלבום אורחים לחתונה אלבום כיסים בכריכת עץ

אלבום כיסים בכריכת עץ
הדפסת ההזמנה בצבע על הכריכה
בתוך האלבום חריטת ברכה אישית בלייזר

לפרטים נוספים על מוצר זה מלא פרטיך