קלסרי זיכרון משמשים להנצחת חללים שנפלו במערכות ישראל ובפעולות האיבה. מהותם שונה מזו של קלסרים רגילים במובן זה שהם מיועדים להנצחה זו. הם מכילים סממנים חזותיים הקושרים אותם ליום הזיכרון ובפרט לחללים שלכבודם יוצרים אותם. מאמר זה יחולק ל- 3 פרקים: בראשון, נסביר כיצד אנו ממליצים לגבש קלסר כללי ליום הזיכרון, בו משתמשים ארגוני הנצחה ארציים כמו "יד לבנים" ועמותות שכול. השני יוקדש למשפחות השכולות, ובו אנו מספקים טיפים לעיצוב קלסרי זיכרון עבור חללים שנפלו. בפרק האחרון נמליץ על סוג החנות בה ניתן לעצב קלסרים שכאלה.

גיבוש מתווה של קלסרי זיכרון כלליים – לארגונים ועמותות העוסקים בהנצחת החללים

קלסרי זיכרון מסוג זה צריכים לעסוק ביום הזיכרון במבט כללי, ולא להתמקד באדם או בקבוצה כלשהי. לכן, אנו ממליצים להקדיש את הכריכה לסמל "יזכור", בצירוף לוגו ייצוגי. במידה והארגון או העמותה הם יחידות צבאיות ספציפיות, מומלץ לצרף את סמל היחידה. קלסר זה ניתן לגבש עם כריכת עץ או קרטון. בכריכות עץ החיבור נעשה באמצעות ספירלה ובכריכות קרטון באמצעות חיבור הדפים בחום. ניתן לגבש קלסרי זיכרון בפריסה רוחבית או אנכית, לבחירתכם.

גיבוש מתווה של קלסרי זיכרון עבור חללים ספציפיים – למשפחות שכולות

קלסרי זיכרון מעין אלו צריכים להתמקד בחללים שעבורם הם מוקדשים. קלסר כזה צריך להכיל תמונה של החלל שתוצב בגאון בכריכה הקדמית. מומלץ לצרף את שמו, את טווח השנים בהן הוא חי, ומלל קצר וקולע לבחירתכם: נסיבות נפילתו, הגיג שהוא אמר או האמין בו, וכד'. זה קלסר שצריך לעסוק באותו חלל בפאן האישי, ולכן חשוב שתהיו יצירתיים ותבטאו את תכונותיו באופן מיטבי. את הקלסר ניתן לבנות באמצעות כריכה ספירלית, חום, או עשויה מעץ. כריכות עץ יחוברו לדפים עם ספירלה וכריכות קרטון באמצעות חום.

המלצה על מקום לגיבוש קלסרי זיכרון

אנו ממליצים לתכנן קלסרי זיכרון בחנות אוגדנים ממותגים. שם, מספקים אוגדנים לכל מטרה, כולל לכנסים ואירועים. החנות עשירה בדגמי קלסרים שניתן לעצב, עליהם אפשר להלביש דוגמאות מתוכננות של עיצוב חיצוני נדרש. בחנות זו העיצוב נעשה באופן מקצועי אשר משרת את מטרתכם באופן מיטבי.

השארת תגובה